Hvem er vi?

Nicolas Jey Wong

Jeg har lenge ønsket å komme meg ut av Norge og ut i verden for å oppleve det mangfoldet av kultur og mennesker som utgjør verden selv.

Vi lever under verden under dramatiske endringer. Det er mye positivt som skjer rundt bedring av menneskers levekår, men det er også tilfeller der verden utvikler seg i gale retninger. Vi ser en økende tendens for autoritære regimer og at den liberale verdensorden er i fare.

Nettopp på grunn av disse endringene vil jeg ut i verden og oppleve dem med mine egne øyne. Samtidig ønsker jeg å dokumentere mine opplevelser for å reise oppmerksomhet rundt det som ellers blir neglisjert i media.


19275004_1262259070550123_3360454151264760621_n

Alfred Skartveit Helskog

Jeg har alltid lengtet etter å se verden. I mitt utvekslingsår, reiste jeg jorda rundt ombord seilskuta Sørlandet. Da var jeg innom 22 havner i Asia, Oseania, Afrika, Latin Amerika, USA og Europa. Det var en fantastisk opplevelse, og vekket en enda større reiselyst i meg.

Da jeg var fire år, flyttet jeg sammen med familien min til USA. Der bodde vi i tre år. Det var en definerende periode i livet mitt. Jeg har stadig reist tilbake til USA, mitt andre hjemland.

Etterhvert som jeg har blitt eldre, har jeg blitt mer aktiv i ungdomspolitikken. Jeg er nå leder av Nordstrand Unge Høyre. Jeg ser på meg selv som en idealist. Mine største forbilder er Ronald Reagan og Margaret Thatcher.